Пісьмы з фронту

Пісьмы з фронту / падрыхтаваў С. Шыханцоў // Серп і молат. – 1975. – 9 мая. – С. 3.

Персоналии: И.А. Граков, Александр Михайлович Рогачёв