Алея з акацый

Пятрэнка, П. Алея з акацый / П. Пятрэнка // Серп і молат. – 1975. – 29 красавіка. – С. 4.