Заўсёды побач

Рубан, П. Заўсёды побач / П. Рубан // Серп і молат. – 1970. – 31 сакавіка. – С. 2.