Дарогі вайны

Канаваленка, Ф. Дарогі вайны / Ф. Канаваленка // Серп і молат. – 1970. – 31 сакавіка. – С. 2.