50-годдзю Вялікай Перамогі

Дзядкова, Г. 50-годдзю Вялікай Перамогі / Г. Дзядкова // Голас Веткаўшчыны. – 1995. – 14 красавіка. – С. 1 – 2.