Незабыўны дзень

Запатылак, Ф. Незабыўны дзень / Ф. Запатылак // За камунізм. – 1970. – 9 мая. – С. 3.