З Перамогай на Радзіму!

Цалка, П. З Перамогай на Радзіму! / Пятро Цалка // Голас Веткаўшчыны. – 2020. – 25 красавіка. – С. 2.