У памяці народнай

Гарын, П. У памяці народнай / П. Гарын // Дняпровец. – 1975. – 11 красавіка. – С. 2.