Такое не забываецца

Марозава, Е. Такое не забываецца / Е. Марозава // Серп і молат. – 1990. – 7 красавіка. – С. 4.